Παρασκευή, Μάρτιος 01, 2024
Follow Us
Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023 07:53

Σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας θα γίνει σήμερα Πέμπτη 16-3-2023 από 9:00-10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ

1ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε για την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2023.

ΘΕΜΑ

2ο :

Επί αιτήματος του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας για την παραχώρηση χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

ΘΕΜΑ

3ο :

Επί αιτήματος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας για την παραχώρηση χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.